Velkommen til vores hjemmeside

Foreningen Nørager Fitness er stiftet 23. marts 2009. Foreningens formål er at drive fitness-motionscenter og gøre det til en aktiv del af livet i og omkring Nørager.
Det er samtidig foreningens mål at fremme interessen for motion og andre sundhedsfremmende områder bl.a. gennem foredrag og arrangementer.

 


 
Vi kommunikerer med vores medlemmer via vores facebook-side eller via mail og det er derfor vigtig, at vi har din mailadr. og at du tilføjer os som "afsendere du har tillid til". Vi har erfaret at vores mails  ofte ender i "uønsket post".
 

Tryk her for at komme til vores facebook-side

 


Åbningstider

Motionscentret har åbent mandag-torsdag fra kl. 05.30 - 21.00.
Mandag fra kl. 9.00-11.00 er dog forbeholdt vores seniorer.

Indoor Cycling og Bodypower hold kun max. 6 deltagere pr. hold pga. afstandskravet. Se holdtiderne på online booking.

For træning i motionscentret SKAL retningslinjerne overholdes ellers kan det medføre bortvisning fra centret i henhold til foreningens ordensregler.
Vi skal jo passe på os selv og hinanden 😉

Nye retningslinjer pr. 6. maj 2021:
- Bliv hjemme hvis du har symptomer, er syg eller sløj.
- Online booking for træning i motionscenter samt holdtræning skal benyttes.
- Der er krav om forevisning af gyldig coronapas for medlemmer over 18 år. Medbring også ID til dokumentation.
- Det er ikke tilladt at opholde sig i fitness eller i hallen uden mundbind (mundbind må tages af imens du træner)
- Der må max. være 12 personer i centret af gangen inkl. instruktør for at sikre, at medlemmer har fri bevægelighed med forsvarlig afstand.
- Afstandskravet for ophold i motionscentret er 2 meter iht. retningslinjer fra Kultur Ministeriet.
- Eget håndklæde skal medbringes til at lægge på maskinernes sæde og ryg når du træner.
- Hold god hygiejne. Vask hænder på toilettet ved siden af elevatoren inden du går i centret. Sprit eller vask dine hænder ofte f.eks. mellem hvert maskine/udstyrsskifte eller når du har rørt ved f.eks. mobil, nøgler eller andre personlige ejendele.
- Flyt ikke på maskiner og bænke.
- Rengør maskiner og vægte før og efter brug (håndtag, sæde, ryglæn, vægtskiver). Benyt fremsatte forstøvere og tør efter med papir.
- Udstyr som suger sved til sig som f.eks. måtter, bælter, sandsække, elastikker o.lign. er ikke tilgængelige.
- Luk alle vinduer hvis du er den sidste der forlader centret.

- Mandag fra kl. 9.00-11.00 er forbeholdt vores seniorer.

 

Vi anbefaler at I installerer sundhedsstyrelsens App "Smittestop" samt min "MinSundhed"

 

Feriekalender for instruktører i motionscentret

 
Vi holder ferie på nedenstående dage/uger og vores indtruktører i motionscentret har fået fri.
Forlængelse af abonnementer og nye medlemsskaber (betaling + indmeldingsblanket) skal være kassereren i hænde senest fredag ugen inden ferie.

Vinterferie       uge 8
Påskeferie       torsdag d. 1. april - mandag d. 5. april
Kr. Himmelfart torsdag d. 13. maj
Pinseferie        mandag d. 24. maj
Sommerferie    uge 27-32
Efterårsferie     uge 42
Juleferie          uge 52-53
 

13-09-2016: Nye af- og tilmeldingsfrister for online booking:

- Crossdance™ senest kl. 24 dagen før og min. 5 tilmeldte for at der bliver hold

- Bodypower tilmelding senest kl. 12 på dagen og min. 3 tilmeldte.
  Afbud inden kl. 12 til Dien tlf. 22 49 28 60.

- Indoor cyclings aftenhold senest 7 timer før hold og min. 3 tilmeldte.

- Indoor cyclings morgenhold senest kl. 20 dagen før og min 3 tilmeldte.

NB! du har selv ansvaret for at tjekke om holdet bliver til noget :o) 

PRØVETIME

Kunne du tænke dig en prøvetime på vores hold eller i centret så kontakt os for at høre nærmere.

Crossdance™ - Heidi Gammelholm - 3113 7433
Bodypower - Dien Thi Tran - 2249 2860 
Indoor Cycling - Tina Schmidt - 5069 5840
Centret - Jesper Hansen - 2177 2965 

Nu kan vi også modtage Mobilepay smiley

 

Overfør til Nørager Fitness mobilepaynr. 58119 
Husk at skrive abonnementstype og hvem du betaler for.

 


 
Online booking
 
For at booke en cykel til Indoor Cycling,
melde dig på Bodypower eller
Crossdance™
 
klik på Online booking

___________________________________________________________
 
Nørager Fitness | Sortebakkehallerne | 9610 Nørager | Tlf.: +45 21772965 | mail: noragerfitness@gmail.com