Blanketten udskrives således:
Klik på ovenstående link "indmeldelsesblanket". Dokumentet åbnes i Adope-PDF og blanketten kan herefter udskrives. 
Indmeldelse til Nørager Fitness:

Udskriv ovenstående blanket. Blanketten skal udfyldes uanset om du er ny medlem eller om du tidligere har været registreret som medlem. 
 
Blanketten kan afleveres i postkassen i fitnesscentret eller til kassereren på Anlægsvej 27, 9610 Nørager.

Husk at udfylde alle felter på blanketten, da det alle oplysninger er nødvendige i forhold til medlemsindberetning til DGI. Husk også dato og underskrift.
Det er vigtigt, at du oplyser din mailadr. og tlf.nr. så vi kan komme i kontakt med dig, hvis der skulle opstå spørgsmål i forbindelse med din indmeldelse.
Uden tlf.nr. kan du heller IKKE bruge vores online booking.

Nyheder og anden information sendes pr. mail og via opslag på vores facebook side "Nørager Fitness".

Betaling via en bankoverførsel til vores kontonr.: 9336-0001730169 eller mobilpaynr. 58119. Vi modtager ikke kontanter, da vi ikke ønsker, at vores instruktører skal have en evt. risiko ved kontanthåndteringen.

Når vi har registreret din indbetaling, vil vi i løbet af den førstkommende weekend lave din nøglebrik. Du kan herefter afhente nøglebrikken i centret mandag-torsdag fra kl. 17-21. Har du spørgsmål til indmeldelse kontakt:
Formand: Jesper Hansen på tlf. 21 77 29 65

Kasserer:    Dien Thi Tran på tlf. 22 49 28 60
 

Nørager Fitness | Sortebakkehallerne | 9610 Nørager | Tlf.: +45 21772965 | mail: noragerfitness@gmail.com